Zakończenie roku akademickiego UTWMed

2019/06/19 | Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku akademickiego Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku. W dniu 17 czerwca 2019 r. słuchacze UTWMed zebrali się w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Mechaników 3 aby wraz z zaproszonymi gośćmi powitać wakacje. A uroczystość uświetnili licznie przybyli goście, między innymi Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek Pani Domicela Kopaczewska, Rektor PWSZ dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka, Dyrektor CK Browar mgr Lidia Piechocka-Witczak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Pani Elżbieta Dynarska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie Pani Małgorzata Smolińska, Dyrektor SPZPS Sp z o.o. we Włocławeku – Pan Sławomir Paździerski. Po oficjalnych wystąpieniach w których podkreślano wielkie znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla aktywizacji coraz liczniejszej grupy seniorów zarówno w aspekcie intelektualnym jak i fizycznym, przewodnicząca Rady Słuchaczy Zofia Krukowska dokonała podsumowania działań Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok akademicki 2018/19. Działalność jest wszechstronna: duża różnorodność wykładów, realizacja projektów, wycieczki, imprezy kulturalne, praca 14 Kół i Sekcji Zainteresowań. Wszyscy opiekunowie otrzymali podziękowania i kwiaty. Następnie uczestnicy wysłuchali bardzo interesującego wykładu „Senior w systemie pomocy społecznej” Pani mgr Agnieszki Łobody Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na zakończenie uroczystości z krótkim programem artystycznym wystąpił Zespół Słowno -Muzyczny „Fantazja”. Utwory wykonywane przez zespół nawiązywały tematycznie do miejsc zwiedzanych przez słuchaczy w trakcie licznych wspólnie odbytych wycieczek. Były podziękowania dla Zarządu, słuchaczy za dobrą współpracę i akceptację wspólnie podejmowanych działań oraz życzenia zdrowia i zasłużonego wypoczynku.

W godzinach popołudniowych słuchacze UTWMed udali się do Ogrodów Pałacu Bursztynowego na grilla, aby przy muzyce, śpiewie i radosnych rozmowach, już mniej oficjalnie, ale wesoło świętować zakończenie bardzo pracowitego roku akademickiego.

 
 

 

Skip to content