Murale w Łodzi

2019/08/27 | Relacje

Zwiedzając Łódź, naszą uwagę zwracały malowidła zdobiące ściany kamienic, galerii handlowych, fabryk i innych budynków. Łącznie jest tych malowideł ponad 150. Powstały   na pustych ścianach tych obiektów. Zostały namalowane farbą, wykonane poprzez skucie tynku czy ułożone z kawałków ceramicznych płytek przez grafików, artystów. Tematyka murali jest różnorodna. Są to barwne obrazy nakłaniające do przemyśleń, obrazy historyczne jak: dzieła związane z upamiętnieniem Dzieci Bałut, 100-lecie niepodległości, są obrazy o tematyce rozrywkowej, ptaki, zwierzęta. Z myślą o turystach chcących obejrzeć łódzkie murale rozrzucone w różnych miejscach, utworzona została mapa murali, która pomaga  je odnaleźć idąc  szlakiem zaznaczonym na mapce.

Z radością przyjęliśmy informację, iż we Włocławku wkrótce zostanie wykonany pierwszy wielkogabarytowy mural. Aktualnie rozpisany jest konkurs na wykonawcę. W najbliższych latach powstanie ich kilka, co z pewnością ubarwi, rozweseli nasze Śródmieście.

 
 

 

Skip to content