„Wyprzedzić demencję”

2021/11/02

W okresie od 13 września do 31 października 2021 roku Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizuje projekt pt. „Wyprzedzić demencję” w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego.

W ramach projektu pt. „Wyprzedzić demencję” zorganizowana zostanie dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego konferencja popularno-naukowa mająca na celu zniwelowanie problemu jakim jest niewystarczający poziom wiedzy na temat chorób i zaburzeń psychicznych związanych z otępieniem starczym (demencją), skutkujący brakiem akceptacji i niezrozumieniem potrzeb i odmienności osób dotkniętych tymi zaburzeniami.

W ramach projektu planowane są:

· Działania edukacyjne dla Seniorów:

– wykłady i prelekcje prowadzone przez specjalistów – praktyków zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego, w tym demencją – dotyczące m.in. klinicznych aspektów demencji, możliwości uzyskania pomocy i wsparcia specjalistycznego, skutecznego komunikowania się z osobą cierpiącą na zespół otępieńczy.

· Działania kulturalne i aktywizujące dla Seniorów, w tym dla osób cierpiących na zaburzenia demencyjne

– konkurs tematyczny dotyczący zaburzeń demencyjnych

– wykład nt. literatury i sztuki inspirowany tematyką zdrowia psychicznego

– działania kulturalne na rzecz osób cierpiących na zaburzenia demencyjne, podopiecznych DPS

Realizacja zadania przyczyni się do zniwelowanie zjawiska „analfabetyzmu zdrowotnego” w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z problemami w obrębie zaburzeń psychicznych, zwłaszcza wśród osób starszych.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu – zakładka aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Materiały udostępnione w ramach konferencji „Wyprzedzić demencję”:

  1. Aspekty kliniczne demencji
  2. Dementia
  3. Skuteczna komunikacja w kontakcie z osobą cierpiącą na Zespół Otępienny

 

 


Zadanie publiczne „Wyprzedzić demencję” jest współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 
 

 

Skip to content