Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

2018/10/21 | Aktualności

W dniu 16 października 2018 roku w siedzibie uczelni PWSZ przy ul. Mechaników 3 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Stowarzyszenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wypełnionej po brzegi sali uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor ds nauk medycznych dr Beata Haor. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez chór i studentów nastąpiło powitanie gości zaproszonych na tą uroczystość .Swoją obecnością zaszczycili nas : Rektor PWSZ dr Małgorzata Legiędź -Gałuszka, Dyrektor „Browaru B” Pani Lidia Piechocka-Witczak, oraz przedstawiciele Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Przemówienie powitalne wygłosiła Wiceprezes Zarządu MUTW mgr Marianna Cyrańska w którym serdecznie powitała przybyłych gości i studentów. Szczególnie serdecznie powitała nowych studentów , którzy w liczbie ponad 40 zapisali się na nowy semestr. Życzyła żakom seniorom dużo sił i wytrwałości , aby w pełni mogli korzystać z dobrodziejstw płynących z możliwości poszerzania wiedzy.W swoim wystąpieniu Rektor Uczelni Pani dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka stwierdziła , że ilość skumulowanej pozytywnej energii na sali jest taka jak na otwarciu przedszkola uniwersyteckiego,co dowodzi że kontynuowanie studiów w wieku senioralnym bardzo pozytywnie wpływa na jakość życia i kondycję fizyczną seniorów. Następnym punktem uroczystości była immatrykulacja ponad 40 nowych studentów uczelni .Indeksy wręczały Panie z Zarządu MUTW :Wiceprezes – Marianna Cyrańska i Opiekunka naszej grupy – Jadwiga Błaszkiewicz oraz Skarbnik – Elżbieta Klisowska.
Po immatrykulacji głos zabrała Przewodnicząca Rady Słuchaczy Pani Zofia Krukowska – serdecznie powitała gości i studentów życzyła im mnóstwa sukcesów w nawiązywaniu i umacnianiu przyjaznych więzi oraz maksymalnego wykorzystania możliwości stwarzanych przez uniwersytet , zarówno w sferze naukowej jak również w poprawianiu kondycji fizycznej poprzez udział w wykładach i zajęciach wszystkich kół funkcjonujących przy uniwersytecie. Zaapelowała również do studentow, by dzielili sie życzliwością, emanowali optymizmem .
Wykład inauguracyjny „Czynniki warunkujące zdrowie i długie życie” wygłosił dr nauk medycznych Wiesław Nowakowski. Z treści wykładu studenci mogli się dowiedzieć , że podstawą długiego i zdrowego życia jest ruch ,odpowiednia dieta i pozytywny stosunek do świata i ludzi. Doktor zwrócił uwagę na konieczność badań genetycznych dla osób obciążonych chorobami dziedzicznymi. Badania te umożliwiają wczesne wykrywanie chorób i dają możliwość odpowiednio wczesnego leczenia. Przedstawił również najnowsze osiągnięcia nagrodzone nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny , które pozwolą na walkę z najgorszą chorobą cywilizacji tj.rakiem. Na zakończenie uroczystości chór „Fantazja” odśpiewał studencki hymn „Gaudeamus Igitur” jak również wystąpił z krótkim recitalem , między innymi jako wspomnienie z wyjazdów wybrzmiała piosenka „Tylko we Lwowie”.
Kolejny 2018/19 – trzeci rok działalności MUTW został rozpoczęty.

 
 

 

Skip to content