Marsz nordic walking „KU NIEPODLEGŁEJ”

2018/10/23 | Aktualności

W ramach projektu „Senior aktywny Obywatel” dofinansowanego ze środków  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich został przeprowadzony  w dniu 19 października 2018 r. pierwszy z pięciu zaplanowanych konkursów. Był to : Marsz nordic walking „KU NIEPODLEGŁEJ”.

Konkurs miał charakter rekreacyjny otwarty. Do udziału zgłosiło się 28 osób , którzy przed przystąpieniem do konkursu złożyli wymagane zgodnie z otrzymanym Regulaminem oświadczenia .

Marsz został przeprowadzony na Bulwarach Marszałka Józefa Piłsudzkiego we Włocławku.  Przed wymarszem uczestnicy zostali zapoznani przez wykwalifikowanego  instruktora  Polskiej Federacji Nordic Walking Pana Kazimierza Sikorskiego  z prawidłową techniką poruszania się oraz została przeprowadzona pogadanka na temat dobrodziejstwa wpływu na nasz organizm uprawiania tego rodzaju rekreacji. Nad prawidłowym przemarszem trasy ok. 2,5 km  różnymi technikami czuwał sam mistrz, który dokonał oceny i wytypował 3 osoby do zwycięskich miejsc. Nagrody tym uczestnikom  zostaną wręczone na specjalnej Konferencji  w BROWAR B podsumowującej wszystkie konkursy w dniu 28 listopada godz.11:00. Nagrodę otrzyma również najstarszy uczestnik przemarszu całej trasy.Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy i kalendarzyki  z logo Programu i Uniwersytetu.

Cel został osiągnięty. Wszyscy uczestnicy „Marszu „Ku Niepodległej” pokonali wyznaczoną trasę w sposób prawidłowy, okazywali zadowoleni e z tego rodzaju rekreacji – obiecali nie poprzestawać , będą spotykać się systematycznie grupami na poszczególnych osiedlach i  pokonywać wyznaczoną przez siebie trasę.

Życzymy im sukcesów w realizacji powziętych zobowiązań  a tym samym w utrzymywaniu organizmu w dobrej kondycji zdrowotnej.

                                                                                                                                       Rada Słuchaczy.

 
 

 

Skip to content