Wybory do rady słuchaczy

2018/11/28 | Aktualności

WYBORY DO RADY SŁUCHACZY

W dniu 21 listopada 2018 r. – bezpośrednio po wykładzie „BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” gdzie prelegentem była Pani Małgorzata Kolmus- menadżer Banku PKO SA, odbyło się zebranie ogólne słuchaczy oraz wybory do Rady Słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Głównymi punktami zebrania było przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Słuchaczy Zofię Krukowską informacji z działalności Rady za mijającą kadencję. Ubiegły rok akademicki obfitował w wiele ciekawych wydarzeń naukowych, artystycznych i turystycznych. Nastąpił też widoczny intensywny rozwój działalności słuchaczy. Powstało 9 Kół i Sekcji Zainteresowań. Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku stał się widoczny również poza granicami naszego miasta. Braliśmy czynny udział w Senioraliach w Krakowie. W ciągu ostatniego roku akademickiego przybyło około 100 nowych słuchaczy.
Ustępująca Rada Słuchaczy została pozytywnie oceniona przez Zarząd Stowarzyszenia jak i słuchaczy. Wyrazem tego były podziękowania i kwiaty.

Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dokonali wyboru władz Samorządu Słuchaczy. Po raz kolejny na zbliżającą się kadencję wybrano :

  • Zofia Krukowska – przewodnicząca
  • Małgorzata Dąbrowska – wiceprzewodnicząca
  • Anna Kaczorowska – sekretarz
  • Maria Czyżnielewska – skarbnik
  • Antoni Stroiński – członek

Przewodnicząca Zofia Krukowska podziękowała słuchaczom za zaufanie, życząc im zdrowia oraz zadowolenia w kontynuowaniu zajęć w Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku . Pogratulowała całej Radzie wyboru na kolejną kadencję.

 

 
 

 

Skip to content