Zaproszenie do udziału w konkursie

2018/12/14 | Aktualności

ZAPROSZENIE  DO UDZIAŁU W  KONKURSIE

W związku z utworzeniem  zespołu muzycznego – CHÓR  DAMSKO-MĘSKI ogłaszamy konkurs i zapraszamy chętnych do udziału w nim.  Ideą konkursu jest wymyślenie nazwy nowo utworzonego zespołu. Propozycje nazwy prosimy składać na kartce  podpisanej  swoim nazwiskiem. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi  podczas Spotkania Wigilijnego dnia 18 grudnia. Osoby biorące udział w Spotkaniu w Pałacu Bursztynowym – przekazują propozycję na oznaczonej kartce,  najlepiej w zaklejonej kopercie i wrzucają do przygotowanego pojemnika.

Osoby nie biorące udziału w Wigilii mogą dostarczyć informację za pomocą SMS do Zofii Krukowskiej tel. 884-875-604, bądź przekazać w kopercie w Multikinie w dniu 15 grudnia godz. 18:50 „TRAVIATA”.

PLANUJEMY ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DNIA 18 GRUDNIA. OSOBA, KTÓREJ NAZWA BĘDZIE NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIA, KOJARZYŁA SIĘ Z CHÓREM MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ORAZ ZOSTANIE ZAAKCEPTOWANA  PRZEZ ZESPÓŁ  MUZYCZNY – OTRZYMA NAGRODĘ.

 
 

 

Skip to content