Galeria Sztuki Współczesnej

2019/03/29 | Bez kategorii

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, mieszcząca się przy ulicy Miedzianej realizuje ciekawe tematy promujące dzieła artystów różnych dziedzin pod ogólną nazwą „Alfabet Sztuki”. 26 marca 2019 roku uczestniczyliśmy w jednym ze spotkań z tego cyklu pod tytułem „Mistrzowie fotografii”.

Bardzo ciekawy wykład z prezentacją slajdów oraz omówieniem 150 zdjęć światowej sławy fotografików z XIX i XX wieku poprowadził Jerzy Jabczyński, pełniący obowiązki dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej. Prelegent przybliżył nam ogólne spojrzenie na specyfikę fotografii, wybrał i omówił najbardziej odkrywcze i eksperymentalne zdjęcia autorów, którzy w ostatnich dziesięcioleciach kształtowali historię fotografiki. Na przykładach wybranych zdjęć uczyliśmy się patrzeć na fotografie tak, aby jak najwięcej z nich wyczytać. Edukacyjne spotkanie obrazujące historię fotografiki na przestrzeni dziejów zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

 
 

 

Skip to content