Pomoc od słuchaczy UTWMed

2020/05/07 | Aktualności

POMAGAMY!

Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, to seniorzy o gorących sercach, nastawieni na czynienie dobra i zawsze chętni aby nieść pomoc innym. W bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie izolacji koronawirusowej zrodziła się myśl szycia maseczek ochronnych. W miesiącu kwietniu dostarczyliśmy 180 maseczek i 300 filtrów oraz 35 czekolad dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej. W międzyczasie szyliśmy maski dla naszych studentów. W dniu 5 maja 2020 w uzgodnieniu z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zawieźliśmy 500 sztuk maseczek do naszego szpitala. Ponadto nasi Słuchacze wpłacili na konto szpitala w formie darowizny ok. 6.000 zł. Szlachetna akcja trwa nadal. Osoby chętne do szycia prosimy o kontakt. Można również dokonywać wpłat na konto 69 1130 1075 0002 6165 1920 0014 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 87-800 Włocławek . Zalecamy adnotację DAROWIZNA od …………(nazwisko i imię MUTW).

Wszystkim naszym seniorom, którzy włączyli się do akcji serdecznie i gorąco dziękujemy za niesienie pomocy innym, która w aktualnej sytuacji ma wymiar ogromny, prawie na wagę złota.

PIĘKNE , ŻE W OBLICZU WYZWANIA DZIAŁAMY WSPÓLNIE I JESTEŚMY RAZEM. DZIĘKUJEMY !

Rada Słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku.

 
 

 

Skip to content