Ogłoszenia-Opłaty

2020/06/10 | Aktualności

Szanowni Państwo

informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 7/20/II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku z dnia 09 czerwca 2020 roku

  1. Opłatę semestralną dokonaną przez słuchaczy za II semestr roku akademickiego 2019/2020, przenosi się na I semestr roku akademickiego 2020/2021 za zgodą zainteresowanej osoby.
  2. Opłatę semestralną dokonaną przez słuchaczy za I semestr roku akademickiego 2020/2021, przenosi się na II semestr roku akademickiego 2020/2021 za zgodą zainteresowanej osoby.

Ponadto informujemy, że opłata wpisowa (rekrutacyjna) na rok akademicki 2020/2021 wynosi 20,00 zł. Opłata semestralna w roku akademickim 2020/2021 także wynosi 20,00 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku

 
 

 

Skip to content