Warsztaty – czas wolny w sieci

2021/09/10 | Aktualności

Warsztaty – czas wolny w sieci

Opis zajęć

Cele zajęć:
– nabycie wiedzy w zakresie możliwości jakie daje korzystanie z Internetu i urządzeń cyfrowych w zapewnieniu dostępu do kultury, edukacji i rozrywki
– nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi stron internetowych, programów i aplikacji internetowych zapewniających rozrywkę i możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego
– aktywizacja cyfrowa i kulturalno-społeczna seniorów- zapewnienie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego w domu
– zacieśnienie więzi międzyludzkich – w tym znajomości tworzonych w ramach kontaktów internetowych

W programie:
– aktywne korzystanie z urządzeń cyfrowych przeznaczonych do rozrywki (np. smartfon, tablet, konsola do gry)
– aktywne korzystanie z aplikacji i programów zapewniających dostęp do rozrywki, kultury, umożliwiających rozwijanie hobby, edukację.
– organizacja wspólnych aktywności z wykorzystaniem Internetu/urządzeń ICT (np. rozgrywki szachowe, gra online, oglądanie wystawy, udział w transmisji wydarzenia kulturalnego)

Szczegółowy program i dobór aktywności – będzie ustalony wspólnie z uczestnikami zgodnie z preferencjami.

 

Harmonogram spotkań

Grupa I (10 osób) – prowadzący Pan Alan Sarbinowski – sala 203
13.09. – 16:00-17:45 (2h)
14.09. – 16:00-17:45 (2h)
20.09. – 16:00-17:45 (2h)
21.09. – 16:00-17:45 (2h)
27.09. – 16:00-17:45(2h)

Grupa II (10 osób) – prowadzący Pan Alan Sarbinowski -sala 203
13.09. – 18:00-19:45 (2h)
14.09. – 18:00-19:45 (2h)
20.09. – 18:00-19:45(2h)
21.09. – 18:00-19:45(2h)
27.09. – 18:00-19:45(2h)

Grupa III (10 osób) – prowadzący Pan Krystian Wiśniewski – sala 203
22.09. – 16:00-17:45 (2h)
23.09. – 16:00-17:45 (2h)
24.09. – 16:00-17:45 (2h)

Grupa IV (10 osób) – prowadzący Pan Krystian Wiśniewski – sala 203
22.09. – 18:00-19:45 (2h)
23.09. – 18:00-19:45 (2h)
24.09. – 18:00-19:45(2h)

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w budynku przy ul. Mechaników 3

Uwaga!
Łącznie w ramach projektu zajęciami objętych zostanie 120 osób – 10 grup.
Kolejne grupy rozpoczną zajęcia w późniejszym terminie – o czym będziemy informować na bieżąco

 
 

 

Skip to content