Akademia e-Seniora-wykłady (nowe terminy)

2021/12/06 | Aktualności

Z uwagi na wprowadzony od 13 grudnia zdalny system kształcenia na uczelni został zaktualizowany plan wykładów w ramach projektu Akademia e-seniora 
 
WSZYSTKIE WYKŁADY ODBĘDĄ SIĘ W TYM TYGODNIU dlatego bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji najszerszymi kanałami 
 
szczegóły poniżej
 
Wykład pt. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – prowadzący mgr inż. Jarosław Struś 
Cel zajęć:
– nabycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i użytkowania nowoczesnych technologii ICT 
– zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń jakie niesie ze sobą korzystanie z usług cyfrowych i aplikacji internetowych
 
Terminy: 
 
  • 9 grudnia – 16:00-17:30 (sala 402)
  • 10 grudnia – 15:00-16:30 (sala 403)
  • 11 grudnia – 18:00-19:30 (sala 403)
Miejsce: ul.  Mechaników 3 
 
Wykład pt. TELEMEDYCYNA – prowadzący mgr Piotr Pogodziński 
 Cel zajęć: 
– nabycie praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z zasobów Indywidulanego Konta Pacjenta (IKP) 

– nabycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie odpowiedniego przygotowania się do korzystania ze zdalnej porady lekarskiej /pielęgniarskiej

 
Terminy: 
 
  • 9 grudnia – godz. 9.00-10.30 (sala 403)
  • 9 grudnia – godz. 11.00-12.30 (sala 403)
  • 9 grudnia – godz.13.00-14.30 (sala 403)

Miejsce: ul. Mechaników 3 

 
 

 

Skip to content