Ogłoszenie-Rekrutacja do projektu „Akademia e-Seniora II”

2022/06/13 | Aktualności

Rekrutacja do projektu „Akademia e-Seniora II”

Stowarzyszenie „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku zaprasza osoby
w wieku 60+ z Włocławka i okolic do udziału w projekcie „Akademia e-Seniora II”, realizowanym w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2022

W ramach projektu do końca grudnia 2022 r. realizowane będą:

I. Program edukacji cyfrowej Seniorów obejmujący różnorodne formy praktycznego wsparcia kompetencji cyfrowych osób starszych, w tym:

• wykłady z zakresu:
– aktywnego korzystania z Internetu i narzędzi cyfrowych (bezpieczeństwo w sieci / telemedycyna)
– kształtowania postaw sprzyjających wykorzystaniu nowych technologii (komunikacja w cyfrowej rzeczywistości / społeczne wyzwania cyfrowej rzeczywistości)
• warsztaty z zakresu:
– obsługi komputera i programów komputerowych
– obsługi smartfona/smartwatcha
– wybranych zagadnień związanych z IT
• zajęcia praktyczne – plenerowe doskonalące nabyte umiejętności cyfrowe w sytuacjach praktycznych
• konsultacji w obszarze IT

II. Program aktywizacji społecznej Seniorów obejmujący organizację wydarzeń społecznych, kulturalnych bazujących na rozwiązaniach cyfrowych, w tym:

• gra miejska
• konkursy tematyczne

Zajęcia cyfrowe realizowane są w pracowniach komputerowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Nabór zgłoszeń do projektu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania limitów miejsc w ramach 4 terminów:
– termin I – do dnia 30 czerwca 2022
– termin II – do dnia 31 lipca 2022 (w przypadku wolnych miejsc)
– termin III – do dnia 31 sierpnia 2022 (w przypadku wolnych miejsc)
– termin IV– do dnia 30 września 2022 (w przypadku wolnych miejsc)

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą poprzez:
• ankietę internetową dostępną tutaj: https://forms.gle/Eega4cSYs7GDFKXG8
• kontakt osobisty w Biurze Rady Słuchaczy
• kontakt telefoniczny z koordynator zajęć – Pani Zofia Krukowska (tel. 884-875-604)

Podstawą przyjęcia uczestnika jest spełnienie kryteriów rekrutacji oraz podpisanie oświadczenia uczestnika potwierdzającego kwalifikowalność uczestnika.

 
 

 

Skip to content