Projekt „Akademia e-Seniora”

2021/07/13

Stowarzyszenie „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku” realizuje projekt
„Akademia e-Seniora” dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2021

O projekcie:

W ramach projektu „Akademia e-Seniora” w okresie od 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 r. realizowany będzie wieloprofilowy program aktywizacji cyfrowej Seniorów mający na celu wyposażenie osób starszych w niezbędny zasób wiedzy i praktycznych umiejętności cyfrowych oraz odpowiednią motywację seniorów do korzystania z Internetu czy urządzeń cyfrowych (smartfonów, komputerów, tabletów) do załatwiania bieżących spraw życia codziennego czy spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu realizowane będą:

 1. I. Program edukacji cyfrowej Seniorów obejmujący różnorodne formy praktycznego wsparcia

kompetencji cyfrowych osób starszych, w tym:

 • wykłady w tematyce wykorzystania nowych technologii (w obszarach kluczowych dla osób starszych) dotyczące:

– zasad bezpiecznego korzystania z rozwiązań ICT i Internetu

– zasad korzystania z usług telemedycyny i e-zdrowia i możliwości jakie daje zdalna opieka medyczna

 • zajęcia warsztatowe z zakresu nabywania praktycznych umiejętności cyfrowych, dotyczące:

– wykorzystania ICT w życiu codziennym i pracy zawodowej

– wykorzystania ICT w aktywizacji społeczno-kulturalnej

 • zajęcia praktyczne doskonalące w warunkach rzeczywistych nabyte umiejętności ICT
 • konsultacje w obszarze ICT
 1. Program aktywizacji społecznej i cyfrowej Seniorów obejmujący organizację wydarzeń społecznych, kulturalnych bazujących na rozwiązaniach cyfrowych:
 • gry miejskiej
 • konkursów tematycznych

III. Działania towarzyszące:

 • spotkanie podsumowujące działania projektowe
 • kampania promująca włącznie cyfrowe Seniorów

 

W/w aktywności  realizowane będą w całości na terenie miasta Włocławek. Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w budynkach  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Uczestnicy:

Projekt „Akademia e-Seniora” adresowany jest do osób w wieku 60+, które z własnej inicjatywy chciałby nabyć lub podnieść swoje umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń cyfrowych oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami cyfrowymi (ICT)

Bezpośrednim wsparciem projektowym objęte zostanie 120 osób w wieku 60+, w tym:

– słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku

– słuchacze innych Uniwersytetów III Wieku z Włocławka lub okolic

– członkowie Klubów Seniora z Włocławka

– społeczność lokalna z Włocławka i okolic

Rekrutacja do projektu:

Nabór zgłoszeń do projektu prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitów miejsc w ramach 3 terminów:

– termin I – do dnia 31 lipca 2021

– termin II – do dnia 31 sierpnia 2021 (w przypadku wolnych miejsc)

– termin II – do dnia 30 września 2021 (w przypadku wolnych miejsc)

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą przez  koordynatora zajęć – Panią Zofię Krukowską

 • telefoniczne pod nr telefonu: 884-875-604
 • mailowo pod adresem: krukowska_zofia@o2.pl
 • osobiście (prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów)

  Podstawą przyjęcia uczestnika jest spełnienie poniższych kryteriów rekrutacji oraz podpisanie oświadczenia uczestnika potwierdzającego kwalifikowalność uczestnika.

  Kryteria rekrutacji

  obowiązkowe:

  • ukończony 60 rok życia
  • zamieszkanie na terenie Włocławka lub okolicznych miejscowości

   

  dodatkowe (punktowane):

  • status słuchacza UTWMed (+5 pkt)
  • status osoby z niepełnosprawnością (+5 pkt)

  Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy osoby, które nie są już aktywne społecznie i zawodowo oraz nie posiadają żadnych kompetencji w zakresie obsługi komputera i urządzeń cyfrowych czy korzystania z nowoczesnych technologii.

  Kontakt w sprawie projektu:

   

  Dokumenty:

  Oświadczenie uczestnika

   

Warsztaty – czas wolny w sieci

Opis zajęć

Cele zajęć:
– nabycie wiedzy w zakresie możliwości jakie daje korzystanie z Internetu i urządzeń cyfrowych w zapewnieniu dostępu do kultury, edukacji i rozrywki
– nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi stron internetowych, programów i aplikacji internetowych zapewniających rozrywkę i możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego
– aktywizacja cyfrowa i kulturalno-społeczna seniorów- zapewnienie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego w domu
– zacieśnienie więzi międzyludzkich – w tym znajomości tworzonych w ramach kontaktów internetowych

W programie:
– aktywne korzystanie z urządzeń cyfrowych przeznaczonych do rozrywki (np. smartfon, tablet, konsola do gry)
– aktywne korzystanie z aplikacji i programów zapewniających dostęp do rozrywki, kultury, umożliwiających rozwijanie hobby, edukację.
– organizacja wspólnych aktywności z wykorzystaniem Internetu/urządzeń ICT (np. rozgrywki szachowe, gra online, oglądanie wystawy, udział w transmisji wydarzenia kulturalnego)

Szczegółowy program i dobór aktywności – będzie ustalony wspólnie z uczestnikami zgodnie z preferencjami.

 
 

 

Skip to content