„Wyprzedzić depresję”

2021/05/07

W okresie od 1 września do 18 grudnia 2020 roku Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizuje projekt pt. „Wyprzedzić depresję” w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego.

W ramach projektu pt. „Wyprzedzić depresję” zorganizowana zostanie dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego konferencja popularno-naukowa mająca na celu zniwelowanie problemu jakim jest niewystarczający poziom wiedzy na temat chorób i zaburzeń psychicznych, skutkujących brakiem akceptacji i niezrozumieniem potrzeb i odmienności osób dotkniętych tymi zaburzeniami.

W ramach konferencji planowane są:
– prelekcje dotyczące m.in. klinicznych aspektów depresji, w tym depresji u osób starszych oraz metod diagnozowania i leczenia depresji; możliwości uzyskania pomocy i wsparcia dla osób z depresją, w tym również seniorów i ich rodzin; zasad świadczenia opieki przez pielęgniarkę wobec pacjentów z depresją i ich rodzin; psychologicznych aspektów związanych z depresją, w tym depresją wśród osób starszych”.

– działania kulturalne i aktywizujące na rzecz Seniorów cierpiących na zaburzenia psychiczne/ zagrożonych zaburzeniami społecznymi. Realizacja zadania przyczyni się do zniwelowanie zjawiska „analfabetyzmu zdrowotnego” w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z problemami w obrębie zaburzeń psychicznych, zwłaszcza wśród osób starszych.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu – zakładka aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie!


Zadanie publiczne „Wyprzedzić depresję” jest współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 
 

 

Skip to content