O nas

Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku powstało z inicjatywy przedstawicieli środowisk Włocławka i regionu związanych z medycyną, ochroną i promocją zdrowia i ma na celu kierowanie do osób dojrzałych (po 50 roku życia) oferty kształcenia, która aktywizuje tę grupę osób na rzecz poprawy jakości ich życia intelektualnego, psychicznego i fizycznego a także ich uczestnictwa w różnych formach życia społecznego. Z tych powodów podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest kształcenie ustawiczne zgodnie z zasadą Life Long Learning (uczenia się przez całe życie) oraz kształtowanie pomyślnego procesu starzenia się z zachowaniem łączności międzypokoleniowej.

Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.

Vernon Howard

Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy MUTW są nauki medyczne; profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych; badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych; bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia. Programy kształcenia MUTW opiniowane są przez Radę Naukowo-Programową, w której zasiadają osoby o uznanym autorytecie naukowym, organizacyjnym, posiadające znacząca wiedzę oraz są aktywnie zaangażowane w życie społeczne. Wykłady mają charakter otwarty, natomiast zajęcia w sekcjach (m.in.: turystycznej, tanecznej, nordic walking, sportowej: aerobic, basen, joga) i na kursach m.in.: informatycznym, udzielania pierwszej pomocy (BLS), pielęgnacji osób długotrwale unieruchomionych, języków obcych) odbywają się w oparciu o zapisy. Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki (głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu) oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, która sprawuje patronat naukowy nad Stowarzyszeniem.

 
 

 

Skip to content