Ankieta

Ankieta dla uczestników Projektu ,,Senior aktywny Obywatel”

 

Szanowni Państwo,

Prosimy o wyrażenie opinii nt. Projektu ,,Senior aktywny Obywatel”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego mieli Państwo okazję uczestniczyć licznych przedsięwzięciach służących zwiększeniu swojej aktywności obywatelskiej, politycznej i społecznej. Po zapoznaniu się z pytaniem prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi.

 

Dziękujemy za udział w badaniu.

Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku

Metryczka:


Płeć:
Wiek (proszę wpisać):
Czy Pani/Pana zdaniem udział w Projekcie przyczynił się do poszerzenia Pani/Pana wiedzy o różnych aspektach życia społecznego miasta, regionu, kraju?
Czy dzięki udziałowi w Projekcie częściej korzysta Pan/Pani z Internetu, aby poznać różne aspekty życia społecznego i obywatelskiego?
Czy dzięki udziałowi w przedsięwzięciach Projektu, w tym w konferencji historyczno-patriotycznej, poszerzył/a Pan/Pani swoją wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę?
Czy Pani/Pana zdaniem udział w Projekcie przyczynił się do Pani/Pana większej aktywności w działaniach związanych z życiem społeczności lokalnej?

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.

Vernon Howard
 
 

 

Skip to content