Zdrowa skóra

W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2017 roku Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizowało projekt pt. „Zdrowa skóra” w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt adresowany był do:

dorosłych mieszkańców Włocławka i okolic, w szczególności tych którzy ukończyli 60 rok życia i z własnej inicjatywy chcieli podnieść swoją wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez udział w sympozjum promującym zdrowy styl życia.

W ramach projektu realizowane były:
  • Cotygodniowe spotkania kulturotwórcze w ramach kawiarenki kulturalno-językowej.
  • Zajęcia edukacyjne dla seniorów (kursy informatyczne prowadzone przez studentów i pracowników PWSZ we Włocławku).
  • Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z Przedszkola Akademickiego PWSZ we Włocławku (prowadzone przez seniorów z UTWMed we Włocławku).
  • Imprez i wydarzenia mające na celu integrację środowiska seniorów między sobą, a także integrację wszystkich grup pokoleniowych biorących udział w projekcie.
  • Wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne.
W ramach projektu zorganizowana została konferencja popularno-naukowa podczas której:
  • wygłoszone były 3 prelekcje dotyczące m.in. procesów biologicznych związanych ze skórą i procesem jej starzenia, ochrony i pielęgnacji skóry oraz profilaktyki chorób skóry,
  • przeprowadzony został konkurs wiedzy z nagrodami nt. pielęgnacji i prewencji chorób skóry (dla chętnych uczestników sympozjum),
  • dla chętnych uczestników sympozjum prowadzone były badania kondycji skóry.

Realizacja projektu przyczyniła się do zniwelowanie zjawiska „analfabetyzmu zdrowotnego” w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z ochroną skórą, zachodzącymi w niej procesami biologicznymi, prewencją i profilaktyką chorób skóry oraz zasadami jej właściwej pielęgnacji.

 
 

 

Skip to content