„Wybieram zdrowie”

2020/12/08

W okresie od 4 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizuje projekt pt. „Wybieram zdrowie” dofinansowany ze środków Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w ramach Programu grantowego „Bądź zdrów”.

W ramach projektu zorganizowany zostanie program edukacyjno-profilaktyczny adresowany w całości do najstarszych mieszkańców Włocławka i regionu poświęcony problemom zdrowotnym jakich najczęściej doświadczają seniorzy.

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie edukacyjne umożliwiające:

1. Zwiększenie świadomości zdrowotnej.
2. Poszerzenie wiedzy na temat schorzeń typowych dla wieku senioralnego.
3. Poszerzenie wiedzy na temat zasad samoopieki w warunkach domowych.
4. Nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie zdrowia i samodzielności.
5. Zwiększenie motywacji do zmiany postaw społecznych i zachowań prozdrowotnych.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 18 wykładów o tematyce zdrowotnej poruszających problematykę:

· Promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
· Radzenia sobie z biologicznym procesem starzenia się,
· Psychologicznych aspektów procesu starzenia się,

Całokształt działań proponowanych w ramach projektu „Wybieram zdrowie” i różnorodność realizowanych zajęć edukacyjnych przyczyni się do ograniczenia zjawiska „analfabetyzmu zdrowotnego”, przejawiającego się brakiem wiedzy nt. mechanizmów i czynników kształtujących zdrowie, warunków sprzyjających utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego w wieku starszym oraz umiejętności praktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych i „zdrowego” starzenia się.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu:
– strona internetowa http://utwmed.pwsz.wloclawek.pl/ (zakładka aktualności)
– profil Facebook https://www.facebook.com/utwmed

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 
 

 

Skip to content