NIEZALEŻNA FOTOGRAFIA POLSKA LAT 80. XX WIEKU

2019/04/25 | Bez kategorii

NIEZALEŻNA FOTOGRAFIA POLSKA LAT 80. XX WIEKU

We wtorek 16 kwietnia 2019 r. po raz kolejny wybraliśmy się do Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku na cykliczne spotkanie z serii „Alfabet sztuki”. Tematem tego wydarzenia była „Niezależna fotografia Polska lat 80.XX wieku”. Postanowiliśmy bowiem dogłębniej zapoznać się z przesłaniem fotografii reportażowej z tamtego okresu. Dlatego z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego wykładu o niezależnej fotografii, powstającej w latach osiemdziesiątych minionego stulecia w środowiskach opozycyjnych, działających poza oficjalnym obiegiem.

Tę wielką ideę przewodnią niezależnej fotografii przybliżył nam w swoim wykładzie zaproszony prelegent Jerzy Brukwicki, jeden ze współtwórców ruchu kultury niezależnej w latach osiemdziesiątych XX wieku, krytyk sztuki, dziennikarz, kurator wystaw, wieloletni szef Galerii Krytyków POKAŻ w Warszawie. Wykorzystując i omawiając 190 slajdów najbardziej charakterystycznych ujęć dokumentujących realia życia w PRL-owskiej codzienności, przedstawił historię kształtowania się fotografii niezależnej.

W tym okresie cenzura rządowa uniemożliwiała publikację i rozpowszechnianie fotografii niezgodnych z programem realnego socjalizmu i propagandą wszechobecnego sukcesu. Dlatego fotograficy związani z opozycją i podziemnym życiem „Solidarności” przełamywali blokadę informacyjną i dokumentowali tragiczne wydarzenia, strajki, demonstracje uliczne i inne przejawy oporu społecznego oraz obrazy biedy polskiego społeczeństwa. Stąd na fotografiach zobaczyliśmy puste półki w sklepach i długie kolejki pod nimi oraz groteskowe sytuacje związane z deficytowymi towarami. Te niezależne fotografie były zarówno dokumentem jak i komentarzem i interpretatorem tego wszystkiego co się działo w reżimowej Polsce stanu wojennego. Były więc przemycane na Zachód i publikowane w najważniejszych światowych mediach, zaprzeczając oficjalnym przekazom władz, ukazywały jak naprawdę żyje się w Polsce.

O epoce PRLu mówi się, że była szara we wszystkich aspektach funkcjonowania ówczesnego państwa i społeczeństwa. Dopiero po 89 roku zaczęły pojawiać się kolory nowej, lepszej rzeczywistości.

Uchwycili to i uwiecznili na swoich zdjęciach fotograficy niezależni. W tej podziemnej pracy na trwale zapisali się amatorzy i profesjonaliści: Erazm Ciołek, Zofia Rydet, Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Miller, Jerzy Gumowski, Jacek Marczewski i wielu innych anonimowych autorów zdjęć.

Był to bardzo pouczający wykład, z którego uświadomiliśmy sobie, że jako naród dysponujemy ciekawym zapisem historycznych wydarzeń i spraw socjalistycznej codzienności w Polsce w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku we wszystkich jej wymiarach, uchwyconych w obiektywie fotografików niezależnych.

 
 

 

Skip to content