Zajęcia

Wszyscy studenci UTWMed uczestniczą w wykładach ogólnouniwersyteckich, które odbywają się dwa-trzy razy w miesiącu, od października do końca maja. Podczas pierwszego wykładu, który inauguruje dany cykl, studenci otrzymują harmonogram na cały semestr.

Oprócz wykładów przygotowanych dla słuchaczy UTWMed przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych organizowane są również zajęcia otwarte. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB 50+

Kalendarz wykładów

Wykaz wykładów otwartych dla słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, studentów i pracowników PWSZ we Włocławku w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Lp.

Temat wykładu

Wykładowca

Data

Godzina

Nr sali w budynku PWS przy ul.

Mechaników

1

Wszechobecny dźwięk a organizm człowieka

Dr Lucyna Matuszak

12 marca 2019r.

13.20 – 14.50

s. 403

2

Konstytucyjny system wartości współczesnego społeczeństwa polskiego

Dr Marek Wojtkowski

13 marca 2019r.

13.30-15.00

s.403

3

Szyfrowanie informacji, podstawowy element podpisu elektronicznego

dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. PWSZ

 

22 marca 2019 r.

 

11.30-13.00

s. 403

4

Spadki i prawo spadkowe

mgr Łukasz Przystupa

08 kwietnia

11:30 -13.00

 

 

s. 403

5

Kompetencje w relacjach społecznych

 

Dr Ewa Podlewska

09 kwietnia

2019r.

13.20-14.50

s. 403

6

Antropologiczne wymiary tożsamości człowieka.

Dr Ireneusz Koepke

15 kwietnia 2019r.

14.00-15.00

s.403

7

Korupcja i działania antykorupcyjne w systemie opieki zdrowotnej: fakty iocena społeczna

 

Dr hab. Mieczysław Gałuszka, prof. PWSZ

16 kwietnia

13.30-15.00

s. 403

8

Kazimiera Iłłakowiczówna i inne kobiety w życiu Marszałka Józefa Piłsudzkiego

Dr Barbara Moraczewska

07 maja 2019r.

10.00-11.30

s. 403

9

Współczesne zagrożenia przemysłu dla środowiska i otoczenia

prof. dr hab. Andrzej Gołąbczak

 

10 maja 2019r.

10-11.30

s.403

10

Czarny wdowiec czy nieszczęśliwy kochanek? Historie kobiet Henryka VIII

mgr Joanna Lewandowska

27 maja 2019r.

12.00-13.30

s. 403

11

Tematyka godności ludzkiej

 

dr Dawid Bunikowski

14  czerwca 2019

13.30-15.00

s. 403

Zajęcia w ramach projektu Senior aktywny Obywatel

Kurs informatyczny

Spotkania w ramach Kawiarenki Seniora

Warsztaty artystyczne

Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.

Vernon Howard
 
 

 

Skip to content