Rada słuchaczy

Rada Słuchaczy jest ciałem kolegialnym wybieranym podczas Zebrania Ogólnego słuchaczy. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Regulamin Pracy Rady Słuchaczy. Członkowie Rady Słuchaczy współpracują i pełnią funkcje doradcze w stosunku do Zarządu. Kadencja oraz skład ilościowy Rady są uzgadniane na wspólnym zebraniu Zarządu i Rady Słuchaczy. Aktualnie Rada składa się z 5-ciu osób i została wybrana na okres 2 lat.

Regulamin Pracy Rady Słuchaczy

RADA SŁUCHACZY
MEDYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

1. ZOFIA KRUKOWSKA – PRZEWODNICZĄCA
2. MAŁGORZATA DĄBROWSKA – WICEPRZEWODNICZĄCA
3. BOGUMIŁA ZAKRZEWSKA – SEKRETARZ
4. MARIA CZYŻNIELEWSKA – SKARBNIK
5. EDWARD LIMANOWSKI – CZŁONEK

Członkowie

Zofia Krukowska

Zofia Krukowska

Przewodnicząca

Tel.: 884 875 604
E-mail: krukowska_zofia@o2.pl

Małgorzata Dąbrowska

Małgorzata Dąbrowska

Wiceprzewodnicząca

Tel.: 693 421 935
E-mail: malgorzata.dabrowska6@onet.pl

Bogumiła Zakrzewska

Bogumiła Zakrzewska

Sekretarz

Tel.: 665-272-774
E-mail: bz13@op.pl

Maria Czyżnielewska

Maria Czyżnielewska

Skarbnik

Tel.: 534 933 807
E-mail: m.czyznielewska@gmail.com

Edward Limanowski

Edward Limanowski

Członek

Tel.: 730-309-444
E-mail: edward.limanowski@gmail.com

 

 

Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.

Vernon Howard
 
 

 

Skip to content