Zdrowy Senior III

2019/03/07

W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 roku Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku  we Włocławku realizował będzie projekt pt. „Zdrowy Senior III” w ramach  zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Projekt adresowane jest do dorosłych mieszkańców Włocławka, w szczególności tych którzy ukończyli 60 rok życia i z własnej inicjatywy chcieliby podnieść swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób.

Kryterium udziału w projekcie – status osoby dorosłej mieszkającej na terenie Miasta Włocławek (weryfikacja poprzez oświadczenie uczestnika).

W ramach projektu przewidziano realizacja zajęć praktycznych w następujących blokach tematycznych:

  1. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób (2 grupy x 12 godzin/grupa)
  2. Radzenie sobie z biologicznym procesem starzenia się (2 grupy x 16 godzin/grupa + 2 godziny wykład)

 

Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć tutaj

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 
 

 

Skip to content