Misja

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.

Henry Ford

Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia a w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia i profilaktyki chorób a także nauk społecznych na rzecz osób starszych, w tym emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

 
 

 

Skip to content