Język łączy pokolenia

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizowało projekt pt. „Język łączy pokolenia” w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2017.

W projekcie udział wzięło 150 osób, w tym:
  • osoby powyżej 60 roku życia – słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławka oraz społeczność Włocławka i okolic, w szczególności osoby nieaktywne już społecznie i zawodowo,
  • osoby poniżej 60 roku życia – dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież, studenci PWSZ we Włocławku
W ramach projektu realizowane były:
  • Cotygodniowe spotkania kulturotwórcze w ramach kawiarenki kulturalno-językowej.
  • Zajęcia edukacyjne dla seniorów (kursy informatyczne prowadzone przez studentów i pracowników PWSZ we Włocławku).
  • Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z Przedszkola Akademickiego PWSZ we Włocławku (prowadzone przez seniorów z UTWMed we Włocławku).
  • Imprez i wydarzenia mające na celu integrację środowiska seniorów między sobą, a także integrację wszystkich grup pokoleniowych biorących udział w projekcie.
  • Wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne.

Realizacja projektu przyczyniła się do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego osób starszych, w szczególności w obszarze aktywności na rzecz innych osób (wolontariat) oraz aktywności kulturalnej i edukacyjnej, budowania pozytywnego wizerunku osoby starszej i przełamywania stereotypów związanych z wiekiem, wzmacniania więzi międzypokoleniowych i propagowania tradycyjnych wartości rodzinnych i społecznych

 
 

 

Skip to content