Senior aktywny Obywatel

W okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w ramach dofinansowania z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018 realizowany będzie projekt „Senior aktywny Obywatel„.

Celem głównym projektu jest:

Zwiększenie aktywności obywatelskiej, politycznej i społecznej minimum 100 mieszkańców Włocławka i okolic – osób starszych (o różnym stopniu sprawności), poprzez ich udział w działaniach mających na celu podniesienie świadomości politycznej i obywatelskiej, kształtowania postaw patriotycznych oraz pielęgnowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej.

Adresatami projektu są:
  • mieszkańcy Włocławka i okolic
  • osoby starsze (o różnym stopniu sprawności) – w szczególności słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławka, członkowie Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mieszkańcy DPS-ów oraz społeczność Włocławka i okolic,
  • w szczególności osoby nieaktywne już społecznie i zawodowo (emeryci, renciści) oraz wykluczone społecznie ze względu na inne czynniki
W ramach projektu przewiduje się:
  • cykliczne spotkania w ramach Kawiarenki Seniora (spotkania tematyczne dotyczące różnych sfer życia społecznego i obywatelskiego),
  • warsztaty artystyczne (taneczne, teatralne, wokalne itp.) organizowane we współpracy z Centrum Kultury Browar B we Włocławku,
  • kurs komputerowy dla Seniorów,
  • Konferencję o tematyce historyczno-patriotycznej w ramach obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • konkursy tematyczne dla Seniorów w ramach obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Każdy uczestnik może wziąć udział w kilku formach wsparcia.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty (tj. bez określenia terminów granicznych na zgłoszenia). Nabór prowadzony będzie na bieżąco w trakcie trwania projektu do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych formach wsparcia.

Zapisy na zajęcia osobiście u opiekunów poszczególnych zajęć.

Dane kontaktowe do opiekunów zajęć oraz szczegółowe harmonogramy realizacji poszczególnych form wsparcia dostępne są w zakładce Zajęcia.

 
 

 

Skip to content