Rekrutacja

Zarząd UTWMed informuje, iż rekrutacja słuchaczy na rok akademicki 2020/2021 odbywać się będzie od 01 do 15 października 2020 r. w czasie dyżurów członków Stowarzyszenia i członków Rady Słuchaczy w godz. 15,30 – 17,30 w pokoju nr 18 w Budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. 3 Maja 17.

Aby zostać słuchaczem należy złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny, jedno zdjęcie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej i semestralnej. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków w sprawie wysokości opłaty wpisowej i semestralnej ich wysokość jest następująca:

  • opłata wpisowa – 20 zł
  • opłata semestralna – 20 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
86 1140 2004 0000 3202 7641 5155
(mBank O/Włocławek)

Dane odbiorcy:
Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek

W przypadku pytań, prosimy kierować korespondencję na adres e-mail: utwmed@pwsz.wloclawek.pl bądź telefonicznie: 728 911 463.

Staraj się utrzymać swoją duszę młodą i drżącą aż do starości

George Sand
 
 

 

Skip to content