„Zawsze aktywni-zawsze młodzi”

2021/05/07

W okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2021 roku Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizuje projekt pt. „Zawsze aktywni – zawsze młodzi” dofinansowany ze środków Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w ramach Programu grantowego „Wybieram sport – skreślam nudę”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i aktywizacja ruchowa 80 słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku poprzez realizację w okresie od kwietnia do sierpnia 2021 r. programu bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla seniorów.

Projekt adresowany jest do słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku – mieszkańców m. Włocławka i gmin Włocławek, Brześć Kujawskich, Lubanie, Fabianki.

W ramach projektu budowany będzie pozytywny wizerunek osoby starszej jako osoby samodzielnej, kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania, gotowej do przełamania stereotypowego zwłaszcza wśród młodego pokolenia postrzegania osób starszych jako już nieaktywnych społecznie i niesprawnych ruchowo.

Zorganizowany zostanie cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych oferujący 4 rodzaje aktywności ruchowych:

1. Gimnastykę taneczną – zumba gold
2. Gimnastykę wodną – aqua aerobik
3. Jogę
4. Grę w bule tzw. petankę

wspierających proces pomyślnego starzenia się – niezbędnych dla zachowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz pogody ducha przez Seniorów, a tym samym jak najdłuższej samodzielności w życiu codziennym.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Szczegóły dotyczące realizacji projektu:
– strona internetowa http://utwmed.pwsz.wloclawek.pl/ (zakładka aktualności)
– profil Facebook https://www.facebook.com/utwmed

 
 

 

Skip to content