Rekrutacja do projektu „Zawsze aktywni – zawsze młodzi – edycja II”

2022/12/13 | Aktualności

Szanowni Państwo,
w dniach 14 – 22 grudnia 2022 roku prowadzona będzie rekrutacja uczestników do projektu „Zawsze aktywni – zawsze młodzi –
edycja II”
. Dokumenty rekrutacyjne można wypełnić w biurze Rady Słuchaczy w budynku przy ul. Mechaników 3 (pok. 9) lub przesłać skany drogą mailową na adres: projekty@pans.wloclawek.pl lub pocztą tradycyjną.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w linku zamieszczonym poniżej: bit.ly/dokumentyrekrutacyjne

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
– mieszkają na terenie miasta Włocławek,
– ukończyły 60 rok życia,
– nie biorą udziału w innym projekcie objętych grantem w ramach Projektu grantowego LGD Miasto Włocławek,
– posiadają status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (zaświadczenie lekarskie)

Punkty premiujące przy rekrutacji można otrzymać za:
– bycie Słuchaczem UTWMED we Włocławku (+10 pkt.)
– mieszkanie na obszarze rewitalizacji objętym GPR (+10 pkt.)

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo w zakładce
Projekty → Aktualne → Zawsze aktywni – zawsze młodzi – edycja II

Zachęcamy do udziału w projekcie zarówno kobiety, jak i mężczyzn!

 
 

 

Skip to content